Знак засеянае поле

Ромб у спалучэнні з касым крыжам і чатырма кропкамі, абазначае засеянае поле і з найстаражытных часоў сімвалізуе зараджэнне новага жыцця, шчодры ўраджай, багацце і дастатак.